Android TV Box

Android TV Box, adi televizorda TV kanallar, YouTube və Skype üçün nəzərdə tutulmuşdur.

100 man